پلن خود را انتخاب کنید

لذت خرید آسان ارزان و سریع

CX11

1vCore
2G RAM
20GB HDD
20TB bandwidth
Location Finland

CX21

2vCore
4G RAM
40GB HDD
20TB bandwidth
Location Finland

CX31

2vCore
8G RAM
80GB HDD
20TB bandwidth
Location Finland

CX41

4vCore
16G RAM
160GB HDD
20TB bandwidth
Location Finland

CX51

8vCore
32G RAM
240GB HDD
20TB bandwidth
Location Finland