پلن خود را انتخاب کنید

ایده آل برای برنامه های فشرده پردازنده مانند سرورهای وب بسیار مکرر ، رمزگذاری ویدئو ، محاسبات یادگیری ماشین یا محاسبات تحقیقاتی.

CCX11

2vCore
8G RAM
80GB HDD
20TB bandwidth
Location Germany OR Finland

CCX21

4vCore
16G RAM
160GB HDD
20TB bandwidth
Location Germany OR Finland

CCX31

8vCore
32G RAM
240GB HDD
20TB bandwidth
Location Germany OR Finland

CCX41

16vCore
64G RAM
360GB HDD
20TB bandwidth
Location Germany OR Finland

CCX51

32vCore
128G RAM
540GB HDD
20TB bandwidth
Location Germany OR Finland